logo

kỹ thuật nuôi dúi

  • Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi dúi thịt
    Hiện nay, chăn nuôi dúi thịt là một mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Dúi trong tự nhiên đang khan hiếm dần do săn bắt nên hiện nay dúi không đủ cung cấp cho thị trường.
    Xem thêm