logo

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Banded Rainbowfish - Melanotaenia trifasciata

Đặc điểm: dài khoảng 11 15cm (thay đổi tùy theo mật độ cá trong hồ); cá đực nhiều màu sắc hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 160 x 60 x 60; pH: 6.8 9.5; 24 28oC.
Chăm sóc: loài cá sống theo đàn cho những hồ nuôi lớn, nhiều cây trồng thấp và có nhiều khoảng trống để cá bơi lội. Cho cá ăn các loại thức ăn cỡ nhỏ hoặc trung bình, cho cá ăn mồi sống hoặc khô.
Sinh cảnh: phân bố rộng rãi ờ các vùng rừng mưa, các dòng sông vùng savan Úc.
Cộng đồng: có thể nuôi chung với các loại cá không quá nhỏ và có cùng điều kiện sống, như các loải Cichlids của hồ Tangnyikan.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Bleher's Rainbowfish - Chilatherina bleheri

Đặc điểm: dài khoảng 14cm, cá đực nhiều màu sắc hơn. Màu sắc cá đực thay đổi dọc theo thân.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 150 x 50 x 50 (cm); pH: 6.8 9.5; 25 28oC.
Chăm sóc: nuôi cá trong hồ sáng nhiều, trồng cây thấp ở giữa và nhiều khoảng trống để cá bơi lội. Cho cá ăn các loại thức ăn nhỏ đến trung bình.
Sinh cảnh: cá sống thành đàn ở những vùng rậm rạp cây cạnh bờ hồ Bira New Guinea. Cá đực thể hiện màu sắc đẹp nhất buổi sáng sớm.
Cộng đồng: có thể nuôi chung với các loài cá bống lớn (Goby) và cả các loại Barbs, Characins, các loại Cichlids hiền lành và Catfish.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Boeseman's Rainbowfish - Melanotaenia boesemani

Đặc điểm: dài khoảng 14cm, cá đực có màu sáng hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum): 120 x 50 x 50 (cm); pH: 6.8 9.5; 25 28oC.
Chăm sóc: cá sống theo đàn. Hồ nuôi lớn, nhiều ánh sáng, nhiều khoảng trống để cá bơi lội. Ăn các loại thức ăn từ nhỏ đến trung bình.
Sinh cảnh: sống ở vùng có nhiều cây cối, gần bở hồ Ajamaru New Guinea.
Cộng đống: sống tốt với các loại cá nhỏ.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Dwarf Neon Rainbowfish - Melanotaenia praecox

Đặc điểm: dài khoảng 6cm, cá đực màu nhạt hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 80 x 35 x 40 (cm); pH: 5.5 8.5; dH > 3; 23 27oC.
Chăm sóc: thả cá theo đàn trong hồ sáng ít, nền sỏi, và có trồng cây thủy sinh. Cho cá ăn thức ăn tươi, đông lạnh và khô.
Sinh cảnh: cá sống tại các dòng suối len giữa rừng của hệ thống sông Mamberano New Guinea. Trong thiên nhiên, khẩu phần chính của cá là công trùng, nhất là kiến, khi chúng bị rơi xuống nước.
Cộng đồng: nuôi chung với các loại cá tầng đáy.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Celebes Rainbowfish - Marosatherina ladigesi

Thuộc họ cá Cầu vồng Celebes Telmatherinidae
Đặc điểm: dài khoảng 7cm; cá đực có vây dài hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 100 x 40 x 40 (cm); pH: 6.8 8.5; dH > 3; 25 28oC.
Chăm sóc: thả cá trong những hồ ánh sáng mạnh, trồng cây thấp, nhiều khoảng trống để cá bơi lội. Cho cá ăn các loại mồi sống nhỏ hoặc các loại thức ăn khô. Là loài cá nhạy cảm với những thay đổi của nước.
Sinh cảnh: là loài cá năng động, đặc trưng của những dòng suối vùng đá vôi của đảo thuộc Sulawesi (Celebes).
Cộng đồng: có thể nuôi chung với các loại cá hoạt động ở gần đáy, có chung điều kiện môi trường như các loài Cichlids của hồ Tanganyka, như Juliddochromis.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Forktail Blue-Eye - Pseudomugil furcatus

Thuộc họ cá Mắt xanh Pseudomugilidae
Đặc điểm: dài khoảng 6cm, cá đực nhiều màu sắc hơn, vây dài hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 60 x 30 x 30; pH: 6.8 8.5; dH > 3; 24 27oC.
Chăm sóc: nuôi cá trong hồ có dòng chảy đều, trồng nhiều cây và nhiều đá ở đáy hồ. Thả cá thành nhóm với cả cá đực và cá cái. Cho cá ăn các loại mồi sống nhỏ, các loại thức ăn đông lạnh và thức ăn khô.
Sinh cảnh: là loài cá năng động, sống theo nhóm ờ những vùng nước chảy mạnh, nền đá ở phía Bắc New Guinea.
Cộng đồng: nuôi chung với các loại cá nhỏ hoạt động ở tầng nước thấp.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Madagascar Raibowfish - Bedotia geayi

Thuộc họ cá Cầu vồng Madagascar Bedotiidae
Đặc điểm: dài khoảng 15cm, cá đực to hơn và nhiều màu sắc hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum): 150 x 50 x 50 (cm); pH: 6.8 9.5; 21 24oC.
Chăm sóc: là loài cá sống thành đàn, hồ nuôi lớn, nhiều sáng, cây trồng thấp theo suốt chiều dài của hồ. Nền hồ nên có vài chổ lót đá và hồ phải có dòng chảy tốt. Cho cá ăn thức ăn có nguồn gốc thực vật, tốt nhất là thức ăn đông lạnh giàu dinh dưỡng và mồi sống.
Sinh cảnh: là loài cá linh lợi sống thành từng nhóm nhỏ trong những dòng suối của Madagascar.
Cộng đồng: có thể sống chung với cá cỡ trung bình ở những tầng nước thấp hơn.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Spotted Blue-Eye - Pseudomugil getrudae

Thuộc họ cá Mắt xanh Pseudomugilidae
Đặc điểm: dài khoảng 4cm, cá cái nhạt màu và vây ngắn hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 60 x 30 x 30; pH: 5.5 8.5; dH > 3; 25 28oC.
Chăm sóc: thả cá thành nhóm (với 2 3 cá đực và nhiều hơn 6 cá cái). Hồ nuôi cá có nhiều cây, dòng chảy yếu và ánh sáng nhẹ. Cho cá ăn mồi sống hoặc thức ăn đông lạnh.
Sinh cảnh: thường sống nơi có bóng râm của suối, trong các đầm lầy, hồ súng của rừng mưa ở Úc và New Guinea.
Cộng đồng: chỉ nên nuôi chung với các loại cá hiền hòa khác. Có thể nuôi chung với các loại cá nhỏ hoạt động ở tần đáy như vài loại Catfish.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Dwarf Raibowfish - Melanotaenia maccullochi

Đặc điểm: dài khoảng 7cm, cá đực mỏng hơn và nhiều màu sắc hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 80 x 35 x 40; ph: 6.8 9.5; 24 30oC.
Chăm sóc: nuôi trông hồ có cây thân cao trồng theo cụm dày, phần còn lại trồng cây thấp, ánh sáng mạnh và dòng chảy nhẹ nhàng. Thả khoảng 6 8 cá thể. Cá ăn các loại mồi sống nhỏ, thức ăn đông lạnh và khô.
Sinh cảnh: loài cá bầy đàn, được tìm thấy ở đầm lầy và dòng suối nước trong, nhiều cây thủy sinh.
Cộng đồng: nuôi chung với những cá tầng đáy và tầng mặt có chung điều kiện môi trường.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Red Rainbowfish - Glossolepis incisus

Đặc điểm: dài khoảng 15cm, cá đực đỏ và lưng gù hơn tuổi thọ càng cao.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 150 x 60 x 60; pH: 6.8 9.5; 22 25oC.
Chăm sóc: nuôi trong hồ lớn, nhiều sáng, cây trồng thấp và có nhiều khoảng trống để cá bơi lội.
Sinh cảnh: sống thành đàn ở nơi nhiều thực vật của một hồ Sentani Indonesia. Cho cá ăn các loại mồi sống cở vừa hay thức ăn khô. Nhiệt độ thấp (khoảng 22oC) giúp màu cá trống lên rực rỡ.
Cộng đồng: nuôi chung với các loài Gobies (cá Bống) lớn, các loại cá Barb, Characins, các loài Cichlids hiền lành và Catfish.

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Threadfin Raibowfish - Iriatherina werneri

Đặc điểm: dài khoảng 5cm, cá đực có vây rất dài và đậm màu hơn.
Điều kiện (hồ/nước): kích thước (minimum) 80 x 35 x 40 (cm); pH 5.5 8.5; dH > 3; 25 30oC.
Chăm sóc: cá sống theo nhóm nhỏ, hồ nuôi ít sáng và nhiều cây. Cho cá ăn các loại mồi sống (Artemia,...) và thức ăn khô.
Sinh cảnh: tìm thấy ở các hồ nhiều cây ờ phía nam New Guinea và phía bắc Úc.
Công đồng: có thể nuôi chung tốt với các loài cá tầng đáy hiền lành. Không nên nuôi chung với các loài cá khác to hơn

Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow

Nguồn: kỹ thuật nuôi cá cảnh trên internet

LỜI KẾT: Kinhnghiemquy.com Cảm ơn bạn đã đọc bài viết! Nếu bạn gặp khó khăn hay có những kinh nghiệm nuôi cá hay, giống cá mới thì hãy bình luận trực tiếp trong bài này,  Kinhnghiemquy sẽ tư vấn chỉ dẫn, và đăng những bài viết hữu ích từ phía các bạn.

Nếu thấy thích thì LIKE hay thì SHARE bài viết này coi như là lời động viên và ủng hộ chúng tôi cho những bài viết và những bài sưu tầm tiếp theo. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp ích được cho bạn

Chúc các bạn thành công và đừng quên đón đọc những bài viết về cá cảnh đẹp hữu ích trên Kinh nghiệm quý nhé!

Nếu bạn thấy hữu ích hãy chia sẻ

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow nhằm cải thiện tốt hơn sản phẩm, dịch vụ cho bạn

Gửi đánh giá của bạn
Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về Thông tin và kỹ thuật nuôi cá cầu vồng Rainbow nhằm cải thiện tốt hơn sản phẩm, dịch vụ cho bạn
Bấm vào để tải lên
Bạn có thể tải tối đa 10 hình ảnh
  • {error}
Nhận xét