yêu thương nhau

  • ‘Xa cách’ là thương nhau
    ‘Xa cách’ là thương nhau
    Nơi tôi sống, ai vi phạm chính sách "cách biệt cộng đồng" trong dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 25.000 đô la Canada và phạt tù đến 6 tháng. Doanh nghiệp có thể bị phạt đến 50.000 đô la, tước giấy phép kinh doanh và truy tố người đứng đầu.

Tìm kiếm

Banner quảng cáo

Banner quảng cáo