logo

kem chống nắng hóa h

  • Cách sử dụng kem chống nắng vật lý
    Kem chống nắng vật lý là loại kem chống nắng vô cơ, thường gồm các thành phần titanium dioxide và zinc oxide, trong đó, Titanium dioxide là thành phần có tác dụng chính. Kem chống nắng vật lý có khả...
    Xem thêm